INNHOLDSMARKEDSFØRING
MED VIDEO

INNHOLDSMARKEDSFØRING MED VIDEO

«Alle» snakker om innholdsmarkedsføring eller Content Marketing. Det er etablert en rekke av tilbydere og leverandører innen dette markedet. Smartcom:tv snakker også om innholdsmarkedsføring men vi fokuserer på bruk av video.

For å oppnå best mulig organisk synlighet (SEO), og få frem budskapet på best mulig måte, er video et virkemiddel som fungerer veldig godt. Video har vist seg å være en av de mest effektive digitale innholdsformatene. Det er flere grunner til dette:

– Video spiller på følelser
– Video er bra for organisk synlighet (SEO)
– Video gjør at seeren tilbringer lenger tid på siden din
– Video øker konverteringsfrekvensen

Tidligere har video blitt mest brukt av store selskaper i forbindelse med branding. Nå har flere startet å bruke video i hele salgsprosessen. Det betyr at godt videoinnhold er en felles interesse for både markedsavdelingen, salgsavdelingen og kundeservice/support. For å dekke flere steg i en kjøpsreise trenger man videoinnhold som:

– Øker synlighet og interesse
– Engasjerer seeren
– Konverterer en besøkende til kunde
– Skaper høy kundetilfredshet

Med en videostrategi som går på tvers av flere avdelinger må man ha retningslinjer på hvem som har ansvar for hvilket område, og hvordan man kan samarbeide med et felles videoarkiv.

statistikk video

VIDEOER FOR HELE KJØPSREISEN

Alle avdelingene bør ha et felles fokus på at videoene skal dekke hele kjøpsreisen. Man må bli enige om hvem som skal ha ansvar for hvert steg, og hva som skjer når seeren beveger seg videre i kjøpsreisen. Dersom alle avdelingene samarbeider tett vil man sikre at det blir produsert en riktig «mix» av videoer.
innholdsmarkedsføring med video

SKAPE SYNLIGHET

Markedsavdelingen sin rolle er å skaffe synlighet og trafikk for å lede kunden inn i kjøpstrakten. De må dele kunnskap til personer som har blitt oppmerksomme på at din løsning kan dekke deres behov. Dette er videoer som beskriver løsninger, ikke produkter. Disse videoene bør distribueres der folk lett kan finne deg. Effektive kanaler for videoer i denne fasen er sosiale medier, blogg og google organisk søk (SEO). Sosiale medier og CMS løsninger har gjort det enklere å dele video. Her kan man vurdere korte videoer som kan publiseres som teasere på nettsider og sosiale medier.

Type videoer:

– Teasere
– Intervjuer
– Informasjonsfilmer

Kanaler:

– Organisk søk (SEO)
– Sosiale medier
– Blogg

Målinger:

– Delinger og likes i sosiale medier
– Økende nettsidetrafikk
– Antall unike besøkende på nettstedet
– Antall videovisninger

ENGASJERE

Når seeren beveger seg videre i kjøpstrakten må salgsavdelingen ha personlige oppfølginger med riktig video til riktig seer. Gjennom CRM og Marketing Automation data kan man finne informasjon om interesseområder og seerhistorikk. Video kan brukes som et tilleggsverktøy i forbindelse oppfølginger som telefonsamtaler, eposter og tilbud.

Type videoer:

– Tips og triks
– Interaktiv video – last ned guide
– Ekspertintervjuer
– Livesendinger
– «How-to»-videoer
– Webinarer
– FAQ
– Salgsdemoer

Kanaler:

– Organisk søk (SEO)
– Sosiale medier
– Blogg
– Email

Målinger:

– Tid på siden
– Antall produktsider og produktvideoer sett per økt
– Engagement
– Epost åpnet, CTA klikk, og landingpage visninger
– Antall nedlastinger
– Påmeldinger nyhetsbrev

SELGE

Målet i denne fasen er å få et lead til å kjøpe et produkt. Måling av en seers konkrete handlinger gjør at man kan ha en formening om det kan bli et salg eller ikke. Interaktiv video hvor man kan kjøpe et produkt direkte i videospilleren er et eksempel på en løsning som passer i denne fasen. Konverteringen vil øke dersom man bruker videoen på landingssider. Alle videoer – uansett innhold, bør deles med alle selgerne. Dette gjør at innholdet er lett tilgjengelig i situasjoner hvor de vil sende det til kunder og potensielle nye kunder. En selger uten dyp teknisk kunnskap kan bruke en demovideo for å forklare et komplekst emne. Dette løses enkelt ved å koble videoplattformen opp mot CRM-løsningen.

Type videoer:

– Produktfilmer
– Kundeuttalelser
– Kundecaser
– Livesendinger
– Interaktiv video – kjøp direkte i playeren

Kanaler:

– Organisk søk (SEO)
– Sosiale medier
– Blogg
– Email
– Landingssider

Målinger:

– Gjennomsnittstid pr salgscase
– Økning i kjøp via videoplayeren
– Økning av salgspipeline

OPPFØLGING

Fornøyde kunder øker sannsynligheten for at man kan selge mer. Det øker også sannsynligheten for at man på sikt får fler kunder. Kundene må enkelt kunne lære hvordan man bruker et produkt, få lett hjelp når de trenger det, og få vite om tilleggsfunksjoner og oppdateringer. Med on-boarding videoer kan man ønske kunder velkommen, og dekke vanlige spørsmål om et produkt. Det vil gjøre at kundene får brattere læringskurve, noe som effektiviserer oppstartsperioden. De kan også få enkelt tilgang til «how-to» og andre informasjonsvideoer. En videoplattform kan lage spillelister som imøtekommer kundens behov. Dette er spillelister basert på kjøpshistorie og andre kjente data lagret i CRM-plattformen. Dette øker kundetilfredsheten.

Type videoer:

– On-boarding video
– Kunnskapsdeling
– Opplæringsvideoer
– «How to»-videoer
– Video av nye produkter
– FAQ

Kanaler:

– Organisk søk (SEO)
– Sosiale medier
– Blogg
– Email

Målinger:

– Økning i anbefalinger
– Videovisninger på supportvideoer

VIDEOPLATTFORM

En online videoplattform for hele bedriften gjør at man enkelt kan bruke video som et virkemiddel i innholdsmarkedsføring. Dette resulterer også i en bedre opplevelse for kunden. Videoene kan være tilgjengelig for hele firmaet, noe som gjør at det kan bli gjenbrukt på flere områder.

Istedenfor å ha flere ulike verktøy for å publisere og distribuere videoer for hver enkelt kanal, så kan man med en videoplattform kontrollere alt fra ett sted. En videoplattform tilbyr deg sanntids videoanalyse hvor du kan spore klikkfrekvenser, engasjement og drop-off frekvens. Du kan også hente ut statistikk basert på kanal og geografi.

Du kan strømlinjeforme arbeidsflyten mellom marked, salg og kundeservice. Alle tre avdelingene har samme mål, og må bidra på hvert sitt område. Alle har et felles behov om kvalitetsinnhold som dekker alle fasene i en salgsprosess.
Gjennom et samlet dashbord kan man se hvilke videoer som skaper høyest engasjement. Dette gjør at du kan vurdere avkastningen, og gjøre eventuelle endringer i innholdsmarkedsføringen. Video hjelper med å forkorte salgsprosessen og øke kundetilfredsheten.

LAST NED EBOK

BRUK VIDEO FOR Å SKAFFE LEADS

Bruk av video i markedsføringen gir deg en fordel. Det holder ikke lenger å kun regne antall visninger. Bruk videoer for å skaffe nye leads. Hent ut detaljerte analyser over hvem personer som ser hva, hvor lenge de ser, og hva de gjør etterpå. Mulighetene blir enda større når du i tillegg integrerer dataene med andre salgsverktøy og CRM-løsninger.

Vår partner Brightcove skriver om hvordan du kan benytte de rette verktøyene for å lykkes med din videostrategi.

Boken omhandler 4 punkter:
– Integrer video- og marketing automation plattformene
– Bruk video som en leadsgenerator
– Fordeler med interaktiv video
– Livestreaming

NYHETER OG AKTUELT

Smartcom:tv is a leading provider of communication solutions for businesses via Corporate TV, Web TV, Video productions and live Investor Relations presentations.
Smartcom:tv AS, Gjerdrumsvei 6, 0484 OSLO – telefon: 930 78 369salg@smartcomtv.no – © 2017 Smartcom:tv