Tjenester / grønnskjerm studio

Grønnskjerm studio

Grønnskjerm studio gir unike muligheter for valg av lokasjoner og bakgrunner samt bruk av animasjoner, grafikk, bilder og video i produksjonen. Plug and play.

Grønnskjerm studio i Oslo

I Smartcomtvs grønnskjerm studio kan du produsere og publisere live web-TV-sendinger, kvartalspresentasjoner, pressemeldinger og videobaserte nettkurs. Studioet egner seg også til gjennomføring av medie-/ og kameratrening og til produksjon av videokonferanser og podcaster.

«Green Screen»- teknologi gir unike muligheter for valg av lokasjoner og bakgrunner samt bruk av animasjoner, grafikk, bilder og video i produksjonen.