Hvordan få seere til ditt arrangement?


Når du ut til flere personer med arrangementet ditt dersom du streamer det? Fysisk oppmøte er ofte begrenset av tilgjengelig plass i lokalet, men hva med streaming? Livestreaming fungerer utmerket dersom du har et arrangement hvor du ønsker oppmerksomhet av flere personer enn de som befinner seg i salen, men det skjer ikke av seg selv.

Hvordan får du folks oppmerksomhet?

Å skaffe oppmerksomhet blir stadig tøffere. Har du noen gang lagt ut en Facebook-post, og fått 1 like? Mengden med tilgjengelig innhold øker, og tiden folk har tilgjengelig er konstant. Hvordan kan du optimalisere nettsiden så du beholder oppmerksomheten lenge nok til at folk vil se sendingen din? Min erfaring er at folk ofte ønsker et tydelig budskap. De vil gjerne vite om dette er av interesse eller ikke, med minimalt bruk av tid.

Hva skriver du til folk med dårlig tid?

Selv om folk har dårlig tid, så kan man kanskje ikke tømme siden helt for informasjon. Noen elementer er viktige å ha med for å tiltrekke seg de rette folkene. Hva vil en seer oppnå ved å se på denne sendingen? Eller for å formulere seg anderledes; hva vil man gå glipp av dersom man IKKE ser på? Aller først – opprett en landingsside hvor det kommer klart og tydelig frem hva livesendingen handler om, og når den skal gjennomføres. Prøv å gi nok informasjon om temaet for sendingen, uten å skrive så mye at mottaker mister helt motet.

Er du sikker på at folk faktisk ser på når det starter?

Har du noen gang meldt deg på et webinar fordi du var interessert i et tema, men når webinaret starter 4 dager senere så har du glemt hele greia? Eller at du ikke husket hvor du skulle trykke for å se det? Den raskeste veien til et større seertall er å sørge for at de som faktisk er interessert i arrangementet ditt skal få minst mulig motsand på sin vei. Send ut e-post eller messenger-chat til de personene som har meldt interesse – husk tydelig budskap: «Hei xxx, husk å se på vårt arrangement. Trykk her for å gå direkte til sendingen.» For å få til dette så må man legge til rette for påmelding via chat-bot eller lignende i forkant av sendingen.


Vi merker store forskjeller på seertallene på våre livesendinger. Det som er avgjørende for seertallene er ofte jobben som blir gjort i forkant. Dersom det er viktig å nå ut til mange, er det også viktig å ha en klar strategi på hvordan du har tenkt og skaffe denne trafikken. Hvis du tar beslutninger basert på analyse og erfaringer, så øker du sannsynligheten for å bygge en verdifull kanal på sikt.

Andreas

Del med andre!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email